Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА nina.bg I. Предмет Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Л енд Н Брадърс ООД, ЕИК 201629539 (наричано за краткост „Доставчик“) и Потребителите (наричани за краткост „Потребителите“) на уебсайта nina.bg (наричан за краткост „Сайтът“) (2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, с натискане […]

Здравей, свят!

Добре дошли в WordPress. Това е първата ви публикация. Редактирайте я или я изтрийте, след което започнете да пишете!